November 29, 2013 New Journal Issues

Post date: Nov 29, 2013 6:56:48 PM

Acta Theologica. Supplementum 18, 2013 [Special issue: Kerkwees in die Branding: Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Algemene Synodale Verband, 1994-2011]

Clarion, 62 (3), 2013

Faith and Philosophy, 30 (3), 2013