March 15, 2016 New Monograph

Post date: Mar 15, 2016 2:31:21 PM

Nijhoff, Rob A. De logosfilosofie van Jan Woltjer (1849-1917): logos en wijsbegeerte aan de vroege Vrije Universiteit. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2014. <http://hdl.handle.net/1871/52112>