Library News‎ > ‎ICS Library News‎ > ‎

March 15, 2016 New Monograph

posted 15 Mar 2016, 07:31 by Isabella Guthrie-McNaughton
Nijhoff, Rob A. De logosfilosofie van Jan Woltjer (1849-1917): logos en wijsbegeerte aan de vroege Vrije Universiteit. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2014. <http://hdl.handle.net/1871/52112>
Comments